PALIJATIVNA SKRB, ĆULAV KATIJA, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Što je palijativni mobilni tim?

31.08.2017

Autor

Katija Ćulav spec.anesteziologije,reanimatologij i intenzivnog liječenjaPalijativni mobilni tim predstavlja specijalističku palijativnu skrb u primarnoj zdravstvenoj zaštiti koji djeluje pri ordinaciji za Palijativnu skrb. Tim čine med. sestra i liječnik specijalist. Uloga palijativnog mobilnog tima je osigurati pacijentu i njegovoj obitelji najbolju moguću pomoć u njegovoj životnoj okolini, te ga uz pomoć koordinatora povezati sa ostalim strukturama mreže palijativne skrbi ( LOM, bolnički palijativni timovi, psihološka potpora, posudionice,socijalna služba,volonteri…) Palijativni pacijenti su u suštini pacijenti kod kojih je završilo aktivno liječenje, te im se pruža suportivna terapija u svim njenim oblicima.

Pošto se Palijativna medicina bavi poboljšanjem kvalitete života pacijenata koji su suočeni sa teškom, potencijalno neizlječivom bolesti da bi u tome bili uspješni potrebno je da se u što ranijoj fazi bolesti pacijenti jave u našu ordinaciju za Palijativnu skrb pri kojoj djeluje i ordinacija za liječenje boli, te savjetovalište za poboljšanje kvalitete života kako bi kroz širok dijapazon mogućih suradnji radili na pobljšanju kvalitete života pacijenta i njegove obitelji. Baštijanova 52 je mjesto na kojem se možete sresti i razmjeniti iskustva s ljudima koji imaju isti ili sličan problem, mjesto na kojem možete dobiti savjete i edukaciju o prehrambenim navikama, o promjeni životnog stila, o načinu kretanja, kako se riješiti bolnih stanja, psihološku potporu... Izgubljeni ste u moru informacija koje dolaze do vas, ne možete se odlučiti za konvencijonalno ili alternativno, postoji i komplementarno, spojiti oba svijeta u dijelovima gdje se međusobno nadopunjuju.   

Palijativni tim provodi i suportivnu skrb pacijenata koji se aktivno liječe ( npr. onkološki pacijenti), oni mogu zatražiti našu pomoć u suzbijanju simptoma bolesti i nuspojava liječenja( mučnine,bolovi,povraćanje...), a time ne odustaju od aktivnog liječenja! Palijativna skrb pristupa svakom pacijentu individualno, a odluke se donose u suradnji s pacijentom i njegovom obitelji. Pacijent je centar skrbi.

 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku