ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Povećani limfni čvor

09.01.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Povećani limfni čvor  česta je i  obično  benigna pojava kod djece ,  koja spontano nestaje . Najčešća lokalizacija je vrat , a infekcija je   najučestaliji   uzrok  limfadenopatije .  40 % djece ima palpabilne  l.č. na vratu .Potrebno je  uzeti temeljitu anamnezu  , pregled ,  a potom   po potrebi   lab., mikrob., serološka obrada i  uzv.  Ako sumnjamo na malignu alteraciju , tada je potrebna   citološka punkcija i/ ili  biopsija  tvorbe - ako je l.č. tvrd , nepomičan, bezbolan ,  veći od 2  cm  , ne smanjuje se nakon 2 mj. , postupno raste  , te lokalizacije  - supraklavukularno  ili prednji donji dio vrata .

Dio povećanih  l.č. ostaje etiološki  nejasan , tada je  potrebno je redovito praćenje i k. djeteta. To su najčešće   reakt. l.č. koji nastaju   nakon što je   l.č. ranije bio upalno promijenjen  , a nakon što je  upala izliječena , nije došlo do njegovog potpunog  smanjenja. 

SVAKI L.Č. U DJETETA  KOJI JE  JASNO POVEĆAN  I NAKON 3 MJ. , TREBA REDOVITO PRATITI.


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku