ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Cijepljenje

07.02.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Cijepljenje je  jedan od najznačajnijih javnozdravstvenih mjera i ekonomski najisplativiji način prevencije zaraznih bolesti , štiti ne samo dijete nego i osobe iz njegove okoline. Ako je procijepljeno dovoljno djece , od 90-95 %  smanjuje se mogućnost širenja virusa i bakterija -  stvara se kolektivni imunitet i tako  štitimo   i  osobe koje nisu cijepljene ili se  ne mogu cijepiti  zbog zdravstvenih  razloga , npr. imunokompromitirane osobe  ili djeca sa alergijama  .

Zbog  očuvanog   kontinuiteta   u provedbi programa  imunizacije djece , do sada su u  RH iskorijenjene  neke zarazne bolesti : difterija i dječja paraliza, a  znatno je smanjena pojavnost  svih ostalih  bolesti  protiv kojih se  djeca cijepe  , dok se neke i dalje sporadično pojavljuju , poput hripavca i ospica. Ako se nastavi trend  pada cijepnog obuhvata , koji se uočava unazad  6  godina , prema podacima HZJZ,  postoji opasnost pojavnosti manjih  epidemija  posebno ospica  koje  su već registrirane u zemljama u našem susjedstvu , sa  letalnim ishodom . Sve se to događalo  u  2018. god. !

Razina kolektivnog imuniteta ozbiljno je ugrožena zadnjih nekoliko godina . Od 2016. godine cijepni je obuhvat protiv morbila, rubeole i parotitisa - MPR-a  - pao ispod 90 % !  Zbog toga možemo očekivati , u  skoroj budućnosti ,  epidemije  ospica , rubeole , parotitisa , hripavca i ostalih  bolesti  koje smo desetljećima držali pod kontrolom - zahvaljujući visokoj procijepljenosti populacije do unazad nekoliko godina .U tom slučaju  ne znamo koliki će biti broj  teško bolesne djece , sa komplikacijama - upalama  pluća,  bakterijemijama, sepsama, meningitisima  ... koje smo  sve mogli  prevenirati  sigurnim , nama još uvijekm dostupnim, cjepivima .

 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku