ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Pes equinovarus - EQV Pes metatarsus varus - MTV

01.04.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)Pes  equinovarus  je najčešći i najteži deformitet stopala , pripada  grupi  urođenih, kongenitalnih malformacija. Uzrok nastanka je nepoznat. Faktori koji mogu dovesti do pojavnosti  jesu : mehanički , neurološki , a  češće  se pojavljuje kod blizanaca,  manjka plodne vode , ako je fetus krupnije građe i kod prvorotki . Dva  puta je učestaliji kod muške djece , a u 50 % slučajeva javlja se obostrano.

Dijagnoza se postavlja na temelju kliničke  slike - mišići stopala su skraćeni , a stopalo je okrenuto prema unuta .Taban je okrenut prema unutra i gore , a dorzum stopala prema naprijed i dolje. Često je u kl. slici prisutna  atrofija muskulature donjih  i srednjih dijelova mišića potkoljenjice i peronealne muskulature , uz  unutrašnju rotaciju potkoljenica. Stopalo je tvrdo i nalazi se u položaju  plantarne fleksije   i supinacije ( taban je okrenut prema tabanu ),Ahilova tetiva je skraćena i podiže petu prema goare , tako da ona ne  dodiruje podlogu u uspravnom položaju djeteta.

Karakterističan je izgled stopala i potkoljenice koji su u obliku " štapa za golf ". Ponekad haluks može dodirivati  i potkoljenicu . Aktivna dorzalna fleksija je nemoguća , a plantarna ograničena. Abdukciju i ekstenziju nije moguće aktivno izvoditi .

Pes metatarsus varus  pripada  također  grupi   urođenih, kongenitalnih  malformacija stopala koji ima  kliničku prezentaciju  nakon rođenja  djeteta, ali u pravilu  se  otkrije  u kasnijim mjesecima  života , obično kada dijete prohoda. U kliničkoj slici  stopala   izgledaju  poput kifle  - prednji dio stopala je okrenut prema unutra , vanjska strana stopala je konveksna , a unutrašnja  konkavna , dok je zadnji dio stopala  normalnog oblika. Kada  su djeca manja , deformiraju obuću , a kod veće  djece  javlja se bol u vanjskoj strani stopala.

U oba entiteta  - EQV i MTV - najbitnija je pravovremena terapija , ako je moguće odmah po rođenju djeteta , a poželjno bi bilo da kompletna korekcija završi do početka  hoda djeteta , odnosno do navršene  prve godine života djeteta.

 

 


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku