ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOJENČADI I DJECE PREDŠKOLSKE DOBI, SEKULOVIĆ LIDIJA, dr.med.spec.ped. (domski)

Juvenilni idiopatski artritis -JRA

02.08.2019

Autor

LIDIJA SEKULOVIĆ dr.med.spec.ped. (domski)JRA  je najčešća reumatska  bolest  i  jedna  od najčešćih kroničnih bolesti u djece. To nije jedinstvena  bolest, već  skupina bolesti  s nekim zajedničkim karakteristikama ,  koje se međusobno razlikuju  prema  imunopatogenezi   i  prema  kliničkoj  manisteficiji , a napredovanje u istraživanju patogeneze ,  doprinosi bitnim pomacima  u liječenju .

Manifestira se upalom  jednog ili više zglobova koja traje najmanje 6 tjedana - u djece ispod 16. godine života , najčešće u predškolskoj dobi , a  etiologija bolesti je još nepoznata .

Najčešće se  liječi nesteroidnim protuupalnim lijekovima , injekcijama glukokortikoida u upalom zahvaćene  zglobove, te metotreksatom,  a u zadnjih 15  god. i biološkim lijekovima  koji djeluju na specifične citokine , koji imaju  svoju ulogu  u upalnom procesu  Konvencionalna  terapija nebiološkim lijekovima - nesteroidni protuupalni lijekovi , injekcije glukokortikoida i metotreksat - učinkovita je u većine djece s JRA -om  i može izliječite  većinu djece , te unatoč sve većoj primjeni bioloških lijekova , ostaje  razuman odabir za početak terapije. Cilj  liječenja  je , ne  samo  suzbiti bol već i  zaustaviti upalni proces  koji ostavlja trajne posljedice na zglobovima  i invalidnost ,  već  i izliječiti upalu , a  biološka  terapija  pridonosi  boljoj prognozi bolesti .

Uveitits povezan sa JRA  najčešći je oblik uveitisa u djece. Često se razvija bez simptoma , što može dovesti do teških komplikacija koje mogu ugroziti vid djeteta, zbog čega su redovite  oftalmološke kontrol  djece s  JRA - om  izuzetno važne.

Redovite oftalmološke kontrole u djece s  JRA -om  treba nastaviti najmanje 5  godina nakon postavljanja dijagnoze , kako bi se na vrijeme otkrio razvoj uveitisa , a osobito u djece u koje je ta  dijagnoza  postavljena  prije  7. god. života djeteta i kod kojih su  pozitivna  ANA .


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku