SLUŽBA RTG I UZV DIJAGNOSTIKE, TOLJ IVANA, dr.med.spec. kliničke radiologije

UPUTE ZA NARUČIVANJE

22.05.2023

Autor

Ivana Tolj dr.med.spec.radiol. (domski)Za narudžbu je potrebno:

1. imati e-uputnicu izdanu od liječnika obiteljske medicine

2.zdravstvenu iskaznicu kod osobnog naručivanja

3. MBO prilikom telefonskog naručivanja

MBO -matični broj osigurane osobe koji se sastoji od 9 znamenki i nalazi na zdravstvenoj iskaznici ili iskaznici dopunskog osiguranja


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku