PATRONAŽA, VALENČAK SUZA, mag.med.techn.

PODRUČJE RADA-ulice, trgovi

02.02.2016

Autor

Suza Valenčak prvostupnica sestrinstvaPODRUČJE RADA-ulice, trgovi

I.B. Mažuranić 33 - 37
Trg Ivana Kukuljevića
Nikole Pavića
Vilima Korajca
Antuna Šoljana – parni brojevi( 6-26)
Hrnetička
II Hrnetička
Mikše Pelegrinovića
Kotarnica (8 -14, 7 - 15)
Stenjevečka 46
Stenjevečka 37 – 55
Dolina 1. odvojak 15
Vlahe Stulića
Ivana Lovrića
Pergošićeva
Matije Ilirika Vlačića


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku