MEDICINSKO BIOKEMIJSKI LABORATORIJ, PEŠUT VESNA, spec.med.biok. i lab.med.

URINOKULTURU - NE RADIMO

22.02.2022

Autor

VESNA PEŠUT spec.med.biochem. i lab.med. (domski)Uzorci se predaju u mikrobiološki laboratorij pri ispostavama Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Andrija Štampar"

Črnomerec
Higijensko-epidemiološka ispostava Črnomerec,
Prilaz baruna Filipovića 11

 ili pri bolnicama.


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku