Novosti

BICIKLOM DO ZDRAVLJA

10.09.2020Edukativni program prevencije zdravlja, u okviru Europskog tjedna mobilnosti dana 19.9.2020. Udruga biciklom do zdravlja pod pokroviteljstvom Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba, Grada Sv. Nedelje, Doma zdravlja Zagreb-Zapad organizira obiteljsku biciklijadu rutom po savskom nasipu kao sportsko-rekreativno i javno-zdravstvenu manifestaciju  sa startom u Zagrebu-park Bundek i ciljem Sveta Nedjelja -Jezero Kipišće. Cijelim putem u duljini od 20 km vozit će se u pratnji vodiča, a prilikom dolaska na Samoborsku cestu pa do cilja u Svetoj Nedelji-Jezero Kipišće biciklijada će imati pratnju policije kako bi se osigurala maksimalna sigurnost svih sudionika. Za sudionike će  biti osigurana i okrijepa vodom i izotoničnim napitcima na nekoliko lokacija uzduž planirane rute.

Image

Suorganizatori biciklijade su Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice, Hrvatska komora zdravstvenih radnika Strukovni razred za djelatnost  sanitarnog inženjerstva, Hrvatska komora fizioterapeuta, Hrvatska psihološka komora, TZ Grada Sveta Nedjelja, Udruga "Srce Velebita" uz sponzora Jamnica d.d

Cilj biciklijade je osvijestiti građanstvo  o potrebi biti mobilan  te   promovirati aktivni način života pokretom, kao i prikazati bicikliranje kao element aktivnog  načina života i kao uspješno terapijsko sredstvo.

Biciklijada Bundek - Jezero Kipšće dio je nacionalnog  programa naziva „Biciklom do zdravlja“  namijenjenog  svim građanima RH, a zamišljen je prvenstveno kao javnozdravstvena akcija s  ciljem promoviranja bicikliranja kao zdravoga načina života i uključivanja bicikla u svakodnevni život građana/pacijenta.  Program  je planiran kroz nekoliko zasebnih događaja u 2020 g. i 2021 g. koji bi krenuli iz grada Zagreba i Svete  Nedelje  te se u istom sadržaju i programu  nastavili i u drugim gradovima i mjestima diljem Hrvatske.

Pri tom se poglavito stavlja naglasak na inicijativu organiziranja stalnih zdravstvenih  centara po zdravstvenim ustanovama, koji bi organizirano i u kontinuitetu sa stručnjacima različitih profila (liječnik opće obiteljske medicine, fizioterapeuti, kineziolog, itd..) organizirali i provodili zdravstvene aktivnosti u cilju prevencije i promocije aktivnog načina života (hodanja, trčanja itd..i bicikliranja kao alternativnog i poželjnog terapijskog sredstva).

Organizator:

Udruga „Biciklom do zdravlja"

Partneri:

Grad Sv. Nedelja
TZ Sv. Nedelja
Dom zdravlja Zagreb Zapad
Nastavni zavod za javno zdravstvo DR. ANDRIJA ŠTAMPAR
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Daruvarske toplice
Hrvatski Crveni križ
Hrvatska komora zdravstvenih radnika Strukovni razred za djelatnost  sanitarnog inženjerstva
Hrvatska komora fizioterapeuta
Hrvatska psihološka komora
Udruga "Srce Velebita"

Vezani dokumenti


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku