Upravno vijeće

Upravno vijeće

28.11.2023

doc.dr.sc. Daniela Širinić – predsjednica

dr.sc. Snježana Ivčić - član

Ljubica Lazić Vuletić, dr.med.spec.obiteljske med. – član

Franka Luetić, mag.med.techn. - član

Mirela Marković, dr.med.spec.obiteljske med. – član


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku