Odluke

Odluka o imenovanju povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika

15.03.2023


Vezani dokumenti

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

25.05.2018

Vezani dokumenti

Odluka o postupku utvrđivanja i naplate prihoda

17.01.2018

Vezani dokumenti

OBAVIJEST: Odluka o imenovanju osobe za primanje i rješavanje pritužbi vezane za zaštitu dostojanstva radnika

18.04.2017

Vezani dokumenti

OBAVIJEST: Odluka o uključivanju radnika i njihovih predstavnika u postupak izrade revizije procjene rizika

31.01.2017

Odluka o uključivanju radnika i njihovih predstavnika u postupak izrade revizije procjene rizika

Vezani dokumenti

Odluka o imenovanju osobe mjerodavne za ostvarivanje prava djece - pacijenata

21.09.2016

Vezani dokumenti


Što ako sam POZITIVAN na KORONAVIRUS

Preuzmite infografiku ovdje

Preuzmite infografiku