DOM ZDRAVLJA ZAGREB ZAPAD


Adresa: Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11 example graphic
OIB:
66896155710
Matični broj: 1674366
Ravnatelj: mr.sc. Đim Pavičić, dr.stom.
Fax:  37 74 791
Centrala telefon: 37 80 444
e-mail adresa: ravnatelj@dzz-zapad.hr
Nalazimo se ovdje: mapa

O NAMA

Dom zdravlja Zagreb-Zapad (u daljnjem tekstu: Dom zdravlja), je zdravstvena ustanova za pružanje zdravstvene zaštite stanovništvu zapadnog dijela Grada Zagreba (cca 260 000) iz područja zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.

Dom zdravlja osnovan je zaključkom Gradskog poglavarstva Grada Zagreba od 25.srpnja 2002. godine o spajanju Domova zdravlja Črnomerec, Susedgrad i Trešnjevka II u Dom zdravlja Zagreb-Zapad i upisan je u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

Osnivač Doma zdravlja je Grad Zagreb.

Sjedište Doma zdravlja je u Zagrebu, Prilaz baruna Filipovića 11, a radi pristupačnosti zdravstvene zaštite stanovništvu, zdravstvene usluge pružaju se na 28 lokacija. Dom zdravlja u svom sastavu, a u skladu s Mrežom javnozdravstvene službe pruža zdravstvenu djelatnost: opća/obiteljsku medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, zdravstvenu zaštitu dojenčadi i predškolske djece, patronažnu zdravstvenu zaštitu, ljekarničku djelatnost, te u okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i dijagnostike obavlja: ortodonciju, radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, citološku dijagnostiku, oftalmologiju, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, dermatovenerologiju, psihijatriju, medicinu rada i internu medicinu.

Dio djelatnosti Doma zdravlja obavljaju se putem privatne prakse, odnosno davanjem dijelova Doma zdravlja u rad u privatnoj praksi na temelju koncesije.

Tijela zdravstvene ustanove:

 • Upravno vijeće
 • Ravnatelj
 • Stručno vijeće
 • Stručni kolegij
 • Etičko povjerenstvo
 • Povjerenstvo za lijekove
 • Povjerenstvo za kvalitetu
 • Radničko vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

 • Doc.dr.sc. Dubravko Huljev, prim.dr.med. - predsjednik
 • Mr.sc. Damir Jurinović, dr.med. - član
 • Mato Jurić, dipl.iur. - član
 • Ksenija Kranjčević, dr.med.spec. - član
 • Marica Kecerin - član

Hosted by MCS Grupa .